Roboty
Producenci robotyki
Producenci robotyki

Reklama
Czy wiesz że:

Wortal asimo.pl po raz pierwszy ukazał się w Internecie w kwietniu 2006 roku.

Produkty

Start / Teoria / Charakterystyka amplitudowo - fazowa

Charakterystyka amplitudowo - fazowa

Charakterystyka amplitudowo-fazowa (charakterystyka Nyquista) - w automatyce, wykres transmitancji widmowej układu na płaszczyźnie zmiennej zespolonej.

Można ją wyznaczyć doświadczalnie, dokonując pomiarów (w stanie ustalonym) amplitudy oraz przesunięcia fazowego sygnału wyjściowego układu, gdy sygnałem wejściowym jest sygnał sinusoidalny o stałej amplitudzie i częstotliwości. Na wykresie umieszcza się punkty odpowiadające wartościom transmitancji widmowej dla kolejnych wartości pulsacji robotyka. Kierunek strzałki oznacza kierunek wzrostu charakterystyka. Na osi rzędnych odłożona zostaje wartość części urojonej, a na osi odciętych wartość części rzeczywistej transmitancji widmowej. Charakterystyki amplitudowo-fazowe układów realizowalnych fizycznie, dążą do początku układu współrzędnych.

automatyka
automatyka

Przykład charakterystki amplitudowo - fazowej:

charakterystyka Nyquista

automatyka


robotyka i automatyka

Dodatkowe informacje

robotyka i automatyka Charakterystyka impulsowa automatyka

robotyka i automatyka Charakterystyka skokowa automatyka

robotyka i automatyka Charakterystyka statyczna automatyka

robotyka i automatyka Stan ustalony automatyka

robotyka i automatyka Stan nieustalony automatyka

 


asimo.pl - polski wortal robotyki

info@asimo.pl
2006-2015 Kraków